Drømmer, magi og fabler

Hva skal jeg med den

objektive virkelighet, hva skal jeg

med fakta, hva kan de brukes til ?

 

Gi meg drømmer, magi og fabler,

gi meg lysets farver ! Verden om

natten er ens med dagens verden,

 

det er lyset som gjør ting synlige.

Lyset omspinner

tingene i poesi. I seg selv er

 

de usynlige ! I lysskinnet fra din

kjærlighet blir menneskene usigelig

vakre, uten din drøm formørkes livet

 

i alle sine deler. Mister du 

kjærligheten, blir du blind.

Og du er usynlig, ikke-eksisterende,

 

den dagen ingen elsker deg.

De kjølige data har ingen duft.

Gi meg eventyr, anelser, evangelier !

                                       Tove Lie

Dessverre

Om en mann i en fremtredende stilling

stod nylig å lese

at han hadde studert folkerett.

 

Men avisen var oktoberfuktig,

skriften utydelig, og et kort

lykkelig øyeblikk syntes jeg 

tydelig det stod folkevett

 

og rakk såvidt å tenke: Gudskjelov,

det var jaggu på tide - 

før jeg innså fadesen.

                         Karin Bang

Akk ja

Spurte man noen idag

hva Epos var

ville ni av ti 

uten betenkning svare

at det var en varehuskjede.

                         Karin Bang

HJEMKOMST

Du har båret tunge lenker

smidd av tidenes prelater,

segnet om og gått tilbake,

under reisen til ditt hjem.

Denne eviglange vandring,

vil den aldri få en ende ? 

Som ett ekko lyder sukket,

over alle jordens land ....

 

Alltid jagd mot store høyder

og den milde gode himmel,

som en slaveflokk blir pisket

for å nå de store mål.

Uten kraft, med svekket vilje,

vil du villig gå til grunne ?

Eller søke jordens dybder

der din rette elsker bor.

 

Hvis du lykkes vil i livet

gjør som dronningen av Saba.

Gå avsted og søk den vismann

slik hun gjorde det engang.

Reis til landet i det fjerne,

bygd av gull og edelstener,

og foren deg med den Herre

som i jorden allting har.

 

Jordens dronningmoder kommer,

mange gaver vil hun bringe.

Det er deg - som kaster byrden,

som du med på veien bar.

Alle kors og tunge tanker,

alle krav om bot og offer.

De blir borte, du har fattet,

og din lengsel har fått svar.

 

I ditt tempel bygd av visdom,

Hennes alter nu skal bygges.

Jordens datter ren skal fremstå

full av kraft og herlighet.

Brutt blir alle bånd og lenker,

avmakt kjennes ikke mere.

Du blir funnet likeverdig -

Der i Salomos palass.

                       Liv Gunhild Aarberg

Vær rolig

Vær rolig, mitt hjerte,

Vær stillferdig som min elskedes 

nesten uhørlige åndedrag.

 

En stjernetåke gløder i dyne og pute,

skinner på ansiktets avklarende ro.

Hennes arm åpner seg i en hånd ut mot

avstander ingen kan forstå.

 

I natt er hun innerst i søvnen,

ingen drøm kruser hennes ansikt.

I natt er hun enig med sitt liv, sin død,

ikke redd som en småfugl

halvsovende på nattekvist.

 

La mitt kyss være lett

som et dun mot hennes lepper.

Vær rolig mitt hjerte.

       Harald Sverdrup (1923-92)

HOLD MEG

Hold meg hardt

så jeg kan holde 

ut å la meg holde

rundt uten å holde

igjen det jeg har holdt

inne så lenge jeg har holdt

meg selv oppe

 

så kanskje kan vi to holde

på litt om du tør å holde 

hånden min fast og lar oss holde

hverandre sammen en liten stund

               Beate Riiser

SVEVN

Lat oss glida inn

i svevnen, i den

logne draumen,

glida inn - tvo

deigemne i den

gode bakaromnen

som heitter natt.

Og so vakna

um morgonen

tvo gylne

kveitekakor ! 

       Olav H Hauge